Basisscholen gezocht voor onderzoek naar effectief anti-pest programma PRIMA

In schooljaar 2024-2025

> Gratis training en lesmateriaal voor leerkrachten <

Een onderzoek door TNO en de Universiteit van Amsterdam

Waarom een onderzoek naar anti-pest programma PRIMA?

Pesten is een veelvoorkomend probleem en kan zeer negatieve effecten hebben op de psychosociale ontwikkeling van zowel slachtoffers als daders. Het Prima programma kan zorgen dat het pesten binnen een schooljaar daalt met 30%. Onderzoek laat zien dat het inzetten van meer verschillende onderdelen leidt tot een grotere daling van pesten, maar we weten nog niet welke onderdelen nu het meest bijdragen aan het terugdringen van pestgedrag. Dit willen we gaan onderzoeken zodat antipestbeleid in de toekomst optimaal ingezet kan worden om pestgedrag terug te dringen.

Over PRIMA

PRIMA is een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Voor meer informatie: zie de webpagina, de flyer of kijk op www.primapestaanpak.nl.

Waarom is het aantrekkelijk voor uw school om deel te nemen aan het onderzoek?

Deelname aan het onderzoek levert scholen het volgende op:

  1. Uw school krijgt het anti-pestprogramma geïmplementeerd vanaf september 2024. Dat betekent dat uw school gratis een jaar lang toegang krijgt tot het lesmateriaal (lesmethode, handleiding, e-learning, monitor) voor alle groepen (1 t/m 8). Daarnaast krijgen de leerkrachten een gratis training en krijgen zij gedurende één schooljaar begeleiding van een trainer.
  2. TNO organiseert in het voorjaar van 2025 een leerzame bijeenkomst voor de bovenbouwleerlingen waarin leerlingen de bevindingen gepresenteerd krijgen en samen met de onderzoekers deze bevindingen gaan interpreteren.
  3. Scholen ontvangen een terugkoppeling over de eigen resultaten, zodat zij inzicht krijgen in de groepsdynamiek van de klassen.
  4. De school krijgt een vergoeding van €750, – voor deelname aan het onderzoek.

Wanneer kan een school meedoen aan het onderzoek?

Er kunnen 5 basisscholen deelnemen aan het onderzoek. Scholen kunnen deelnemen aan het onderzoek als zij het anti-pest programma PRIMA kunnen aanbieden in minstens 3 bovenbouwklassen (groep 6 t/m 8) in het schooljaar 2024-2025. Daarbij is van belang dat de school op dit moment nog geen uitgebreid anti-pestprogramma in werking heeft.

Wat wordt er van uw school verwacht?

In drie bovenbouwklassen wordt er data verzameld onder alle leerlingen uit deze klassen en onder de betreffende leerkracht(en). Gedurende 10 weken tussen oktober 2024 en februari 2025 wordt wekelijks een korte vragenlijst van ongeveer 5 a 10 minuten aan het eind van de week afgenomen via de computer/tablet en in het bijzijn van een onderzoeksassistent (van de Universiteit van Amsterdam). Op de achterzijde van deze brochure staat informatie over het tijdspad.

Vrijwillige deelname aan het onderzoek

Ouders en leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet aan het onderzoek deel te nemen. Aan het begin van het schooljaar 2024/2025 zullen wij toestemming verzamelen.

Wie voeren het onderzoek uit?

• Olmo van der Mast, MSc. (uitvoerend onderzoeker, contactpersoon)
• Dr. Zeena Harakeh (uitvoerend onderzoeker)
• Prof. dr. Minne Fekkes (hoogleraar, verantwoordelijk onderzoeker)

Als uw school wilt meedoen of als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Olmo van der Mast: olmo.vandermast@tno.nl (06-36557125). Voor inhoudelijke vragen over PRIMA kunt u terecht bij Cycloop Concept Creatie: info@primapestaanpak.nl.

Geplaatst in Goed-Gezien.nl, SCHOLING en getagd met .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *