GROEPSVERGADERINGEN

groepsvergaderingenWil jij ECHT samen met je leerlingen werken aan een positief groepsklimaat? Betrek ze dan bij het groepsgebeuren en geef ze de kans mee te beslissen en te komen met oplossingen voor problemen. Introduceer een wekelijkse groepsvergadering.

Graag vertel ik meer over de verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Tijdens een informatieve bijeenkomst wisselen we ideeën uit en worden handvatten gegeven aan de hand waarvan je gelijk kunt beginnen met de introductie van groepsvergaderingen op jouw school.

Indien gewenst kan de inhoud van de bijeenkomst afgestemd worden op de specifieke wensen van je school en gecombineerd worden met andere thema’s..
Normaal gesproken duurt deze bijeenkomst ongeveer anderhalf uur.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<

Bij een basisschool waar Goed-gezien.nl heeft geholpen met het opstarten van het werken met groepsvergaderingen is het vergaderen een groot succes. Leerlingen, leerkrachten en ouders zien dat het vergaderen voor en door de leerlingen een grote meerwaarde heeft!!

>> Bestellen handleiding Groepsvergaderingen <<

,,

Achtergrondinformatie groepsvergaderingen

Een wekelijkse groepsvergadering is een mooie manier om groepsprocessen te stimuleren en leerlingen medeverantwoordelijkheid te geven. Dit kan in het basisonderwijs, maar ook prima tijdens mentorlessen in het voortgezet onderwijs.

Tijdens een groepsvergadering werken leerkracht en leerlingen op gelijkwaardige voet aan een gemeenschappelijke planning, organisatie en uitvoering van activiteiten.

Tijdens de groepsvergadering leidt een door de leerlingen gekozen voorzitter het gesprek en de notulist maakt de notulen. Bij jongere kinderen doet de leerkracht dit eventueel nog, maar de verantwoordelijke taken leg je steeds meer bij de leerlingen. Leerlingen vanaf een jaar of 10 kunnen zelfstandig vergaderen. De leerkracht (of mentor) is dan lid van de vergadering en kan punten inbrengen of vragen van leerlingen beantwoorden, maar heeft geen leidende rol meer in de vergadering.

De groepsvergadering kan op elk willekeurig moment geïntroduceerd worden. Als de wil om samen te werken met de leerlingen aanwezig is, er sprake is van wederzijds respect en je bereid bent om verantwoordelijkheden te delegeren heeft de groepsvergadering kans van slagen.

Een prima moment om te starten met groepsvergaderingen is aan het begin van het groepsvormingsproces als een aantal leerlingen voor het eerst (weer) als groep bij elkaar komt. Bij scholen is het begin van het schooljaar zo’n moment. Iedereen zit dan vaak vol goede plannen. Hier kun je gebruik van maken door op dit moment samen nieuwe groepsafspraken te maken. De groepsvergadering krijgt op scholen ook wel de naam klassenvergadering of klassenraad.

Meer informatie en een uitgewerkte voorbeeldagenda en notulen zijn te vinden in de handleidingen groepsdynamica of groepsvergaderingen ‘De Groep Centraal’.

Begeleiding
Goed-gezien.nl kan op verschillende manieren zorgen voor begeleiding rondom groepsvergaderingen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.