SCHOLEN – scholing, training en begeleiding

Mijn missie is het onderwijs in Nederland een beetje mooier maken. Eén van mijn speerpunten daarbij is het werken aan een positief (groeps)klimaat in scholen. Hierbij krijgen leerlingen steevast een grote rol. Een ander speerpunt is het inzetten en gebruik maken van ieders persoonlijke talenten.

Doen waar je goed in bent, waar je plezier in hebt en waar je energie van krijgt..

Vanuit zowel mijn opleiding als mijn werk heb ik een brede kijk op onderwijs ontwikkeld en ervaring opgedaan op diverse terreinen binnen het onderwijs.

Graag kom ik met jullie in contact om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit kan zijn het geven van advies, maar ook het meedenken over een situatie die zich voordoet binnen jullie school(omgeving), het verzorgen van een scholing, training of begeleiding op maat.
Meedenken en sparren is ook mogelijk, dit kan eventueel via Teams. A
ls sparringpartner geef ik daarbij graag een frisse kijk op (jouw) onderwijs.

Geke Versprille

Bij vragen of specifieke wensen kun je vrijblijvend contact opnemen, waarna we samen kijken wat er mogelijk is. 

Je kunt mij onder andere benaderen met vragen over groepsvorming, inzetten van leerlingbemiddeling, groepsvergaderingen, inrichting van het plein, voorkomen en aanpakken van pesten, beeldbegeleiding van collega’s of leerlingen, omgaan met lastig gedrag, sociale vaardigheidstraining of brugklastraining.

>> Meer informatie voor PO
>> Meer informatie voor VO

De materialen van Goed-Gezien.nl zijn voornamelijk gericht op het primair onderwijs, maar de principes zijn ook toepasbaar in het voortgezet onderwijs.
Speciaal voor het voortgezet onderwijs heb ik een handleiding leerling-bemiddeling en een handleiding groepsvergaderingen uitgewerkt.