PLEIN AANPAK

Plein aanpakIedereen wordt blij van vrolijk spelende kinderen op het schoolplein. De sfeer op het plein kun je op verschillende manieren positief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de pleininrichting, het beschikbare spelmateriaal, de onderlinge omgangsnormen, de regels en de manier waarop leerkrachten en leerlingen omgaan met conflicten.

Ik ben er een groot voorstander van om kinderen medeverantwoordelijk te maken voor de sfeer op het plein en ze inspraak te geven in oplossingen voor problemen.

Vanuit Goed-Gezien.nl denk ik graag met jullie mee als jullie met het speelplein aan de slag willen.

Basisvoorwaarden voor een prettige sfeer op het plein

Om er voor te zorgen dat kinderen  tot spelen kunnen komen op het speelplein zullen ze zich in de eerste plaats veilig moeten voelen. Verder moet er voldoende uitdaging zijn om tot spelen te komen.

Naast de pleininrichting speelt het aanwezige spelmateriaal een rol. Denk aan ballen, zandbakmateriaal, springtouwen etc..
Als de inrichting naar wens is, en er voldoende rekening gehouden is met de verschillende spelbehoeften van de kinderen, moet er gewerkt worden aan het speelklimaat. Hierbij spelen de kennis van spelvormen en de aanpak van conflicten een rol.

..

Voorlichting

Wil je in gesprek over bovenstaande onderwerpen? Horen hoe er binnen De Groep Centraal gewerkt wordt aan het creëren van een positieve sfeer op het plein? Ik maak graag een afspraak met je voor een voorlichtingsbijeenkomst of een persoonlijk gesprek via Teams.

Kosten voor een persoonlijk online gesprek zijn € 65,00 inclusief reader met de pleininformatie en bijpassende werkdocumenten uit De Groep Centraal. (downloadbaar)

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over het plein wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken hoe je de sfeer op het plein positief kunt beïnvloeden. Hierbij is ruim aandacht voor eigen inbreng zodat je na afloop gelijk in je eigen situatie aan de slag kunt. Denk daarbij aan de inrichting, maar ook de afspraken die je op het plein maakt en het gebruik van los spelmateriaal. 
Ook informatie over andere onderwerpen zoals groepsdynamica, groepsvergaderingen of peermediation? Dan is dit te combineren met de inhoud van de bijeenkomst over het plein.

..

Aan de slag met het plein van jullie school?

Vanuit Goed-gezien.nl denk ik graag met jullie mee. Ik vind het belangrijk om rekening te houden met de (speel)behoeften van de doelgroep(en). Daarom vind ik het belangrijk om samen met de doelgroep(en) te inventariseren wat de wensen van de gebruikers van het plein zijn en deze vervolgens te combineren met inzichten van experts. Dit levert de basis voor een plan. Vervolgens gaan we aan de slag met de begroting, het budget en volgt een definitief plan van aanpak. Na de realisatie van het plein moet het onderhoud en beheer geregeld worden zodat jullie lang plezier houden van het plein.

Is het plein eenmaal ingericht dat kan het verschil maken of en hoe er nagedacht is over de manier van omgaan met elkaar op het plein. Indien gewenst bied ik hulp bij de invoering van het werken met spelkisten, bij de invoering van leerling-bemiddeling, bij de aanpak van gedragsproblemen op het plein en/of bij het invoeren van de werkwijze van ‘De Groep Centraal’.

Graag geef ik meer informatie over de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op.

Goed-Gezien.nl

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl

Informatie / offerteaanvraag