BEWEGINGSONDERWIJS

Begeleiding bij het geven van (passend) bewegingsonderwijs

bewegingsonderwijsEens een vakleerkracht altijd een vakleerkracht. Vandaar dat ik vanuit Goed-Gezien.nl ook begeleiding biedt bij de invulling van de lessen bewegingsonderwijs. Voldoende bewegen is voor mij een eerste levensbehoefte. Voor leerlingen is het ook belangrijk om voldoende te bewegen en dat gaat makkelijker als je daar plezier aan beleeft. 

Uit ervaring weet ik dat het niet altijd meevalt om een gymles te verzorgen die voor alle leerlingen voldoende uitdagend en uitnodigend is. Tijdens de gymles komen de verschillen tussen leerlingen duidelijk naar voren. Een vrije(re) situatie, minder overzichtelijk en voorspelbaar dan het reguliere groepslokaal.. Hoe krijg je alle leerlingen daar waar je ze graag hebben wilt? Wat zegt het leerling gedrag over het groepsproces binnen een groep? Wat kun je daar als leerkracht van leren?  

Ik ga graag met je aan de slag door middel van coaching, SVIB, observaties en/of een algemene informatiesessie.
Passend Onderwijs brengt (meer) kinderen met specifieke behoeften binnen de lessen bewegingsonderwijs. Dit vraagt om maatwerk binnen de door de leerkracht verzorgde lessen.

Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden en creatieve aanpassingen om de lessen prettig(er) te laten verlopen.
Aan de hand van een specifieke begeleidingsvraag geven we invulling aan het te volgen traject.

Neem contact op voor meer informatie:
Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie/offerte aanvraag <<

Achtergrondinformatie

Leerlingen worden in het onderwijs meestal ingedeeld op leeftijd en/of op cognitief nivo. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs zien we dan grote verschillen in de manier waarop leerlingen deelnemen aan de bewegingsactiviteiten. Daarbij komt ook nog eens dat een spel-les andere vaardigheden vraagt dan een toestel-les. Ook maakt het verschil of er een klassikale les gegeven wordt of een les waarbij de leerlingen in kleine groepjes zelfstandig aan het werk gezet worden. Niet alle leerlingen kunnen hier even goed mee omgaan.

Sommige leerlingen verbazen ons in positieve zin, sommige leerlingen laten storend gedrag zien. Hoe nu om te gaan met al deze verschillende leerlingen in de les bewegingsonderwijs? Soms is het voldoende om (meer) structuur aan te brengen in een les, soms vraagt het andere vaardigheden van de leerkracht om alle leerlingen met plezier deel te laten nemen aan de les en ze de uitdagingen te bieden die ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.

Als vakleerkracht bewegingsonderwijs vind ik het belangrijk dat alle leerlingen een veelzijdig bewegingsaanbod aangeboden krijgen tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Ze moeten met plezier en respect voor elkaar en elkaars vaardigheden kunnen deelnemen aan veel verschillende bewegingsactiviteiten.

Zelf beoordeel ik de leerlingen waaraan ik les geef op basis van hun inzet bij bewegingsactiviteiten. Leerlingen hoeven niet alle vaardigheden te beheersen, maar moeten wel laten zien dat ze zich inzetten om naar hun eigen mogelijkheden te presteren. Plezier in bewegen is voor mij erg belangrijk.