LEERLING-BEMIDDELING

leerling-bemiddeling Overal komt het voor dat leerlingen onderlinge conflicten hebben. Vaak lossen ze dit samen op, soms is daarbij hulp nodig. Die hulp hoeft niet altijd van een volwassene te komen. Leerlingen blijken zeer goed in staat om elkaar te helpen bij het oplossen van kleine conflicten.
Leerling-bemiddeling is een vorm van conflictbemiddeling tussen leeftijdsgenoten en kan zeer goed ingezet worden op scholen.

Je kunt leerling-bemiddeling inzetten voor zowel het PO als het VO.

>> Bestellen trainershandleiding leerlingbemiddeling <<

Voorlichtingsbijeenkomst leerling-bemiddeling

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst maak je kennis met de manier van omgaan met conflicten welke aan de basis staat van het werken met bemiddelaars. Tijdens de bijeenkomst is het mogelijk de handleiding ‘De Groep Centraal’ in te zien en de trainershandleiding leerling-bemiddeling. Laatstgenoemde handleiding is er in een versie voor zowel het PO als voor de onderbouw van het VO. 
Deze bijeenkomst kan op locatie plaatsvinden en worden afgestemd op de specifieke wensen van de school.

Normaal gesproken duurt deze bijeenkomst ongeveer anderhalf uur.
Is er belangstelling voor informatie over andere onderwerpen zoals groepsdynamica, groepsvergaderingen of speelplein-aanpak? Of is er belangstelling over meer informatie over pesten en het voorkomen of aanpakken daarvan? Dan is dit te combineren met de inhoud van deze bijeenkomst.

>> Informatie / offerte aanvraag <<

Invoeringstraject leerling-bemiddeling

Goed-gezien.nl verzorgt desgewenst het complete invoeringstraject van leerling-bemiddeling op scholen.

  • Na een eerste oriënterend gesprek volgt een teamvoorlichtingsbijeenkomst waarin het team meer hoort over de achtergrond en de werkwijze van leerling-bemiddeling. Samen met het team kan op basis van deze voorlichting besloten worden om al dan niet te gaan werken met deze vorm van conflict oplossen op school.
  • Als er voldoende draagvlak is om leerling-bemiddeling in te voeren op school dan bekijken we in overleg hoe leerling-bemiddeling binnen de school ingezet wordt. Er zijn verschillende mogelijkheden; pleinmediation, klassenmediation of schoolbreed inzetbare leerling-bemiddelaars.
  • Samen met een collega van de school stemmen we de manier van conflict oplossen die op de school gebruikt wordt af op de manier die nodig is om succesvol te kunnen werken met leerling-bemiddeling.
  • We leiden de eerste groep bemiddelaars samen op aan de hand van een gebruiksvriendelijke handleiding. Deze handleiding blijft in het bezit van de school zodat de collega die bij de opleiding aanwezig is geweest de training in de toekomst zelf kan verzorgen. (Uiteraard is het ook mogelijk jaarlijks bemiddelaars door Goed-gezien.nl te laten opleiden).

Neem contact op met Goed-Gezien.nl voor meer informatie.

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<

Reactie n.a.v. een invoeringstraject (PO)

‘Geke geeft op een positieve manier de pleinmediationtraining. De kinderen die de training volgden gingen met plezier naar de training toe. De basisvaardigheden voor pleinmediators worden stap voor stap aangeleerd en er wordt kritisch door de kinderen naar zichzelf en naar ander gekeken. Ik stond er verbaasd van wat de kinderen elkaar voor goede, opbouwende kritiek kunnen geven. Een aanrader voor veel basisscholen!

De handleiding is goed te volgen. Er staat een werkbare opbouw in. De cd-rom is handig met alle voorbeeldbrieven erin, die zo in de praktijk gebruikt kunnen worden.’

Marina Loijenga
Basisschool Anne de Vries, Epe