Basisscholen gezocht voor onderzoek naar effectief anti-pest programma PRIMA

In schooljaar 2024-2025

> Gratis training en lesmateriaal voor leerkrachten <

Een onderzoek door TNO en de Universiteit van Amsterdam

Waarom een onderzoek naar anti-pest programma PRIMA?

Pesten is een veelvoorkomend probleem en kan zeer negatieve effecten hebben op de psychosociale ontwikkeling van zowel slachtoffers als daders. Het Prima programma kan zorgen dat het pesten binnen een schooljaar daalt met 30%. Onderzoek laat zien dat het inzetten van meer verschillende onderdelen leidt tot een grotere daling van pesten, maar we weten nog niet welke onderdelen nu het meest bijdragen aan het terugdringen van pestgedrag. Dit willen we gaan onderzoeken zodat antipestbeleid in de toekomst optimaal ingezet kan worden om pestgedrag terug te dringen.

Over PRIMA

PRIMA is een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Voor meer informatie: zie de webpagina, de flyer of kijk op www.primapestaanpak.nl.

Waarom is het aantrekkelijk voor uw school om deel te nemen aan het onderzoek?

Deelname aan het onderzoek levert scholen het volgende op:

 1. Uw school krijgt het anti-pestprogramma geïmplementeerd vanaf september 2024. Dat betekent dat uw school gratis een jaar lang toegang krijgt tot het lesmateriaal (lesmethode, handleiding, e-learning, monitor) voor alle groepen (1 t/m 8). Daarnaast krijgen de leerkrachten een gratis training en krijgen zij gedurende één schooljaar begeleiding van een trainer.
 2. TNO organiseert in het voorjaar van 2025 een leerzame bijeenkomst voor de bovenbouwleerlingen waarin leerlingen de bevindingen gepresenteerd krijgen en samen met de onderzoekers deze bevindingen gaan interpreteren.
 3. Scholen ontvangen een terugkoppeling over de eigen resultaten, zodat zij inzicht krijgen in de groepsdynamiek van de klassen.
 4. De school krijgt een vergoeding van €750, – voor deelname aan het onderzoek.

Wanneer kan een school meedoen aan het onderzoek?

Er kunnen 5 basisscholen deelnemen aan het onderzoek. Scholen kunnen deelnemen aan het onderzoek als zij het anti-pest programma PRIMA kunnen aanbieden in minstens 3 bovenbouwklassen (groep 6 t/m 8) in het schooljaar 2024-2025. Daarbij is van belang dat de school op dit moment nog geen uitgebreid anti-pestprogramma in werking heeft.

Wat wordt er van uw school verwacht?

In drie bovenbouwklassen wordt er data verzameld onder alle leerlingen uit deze klassen en onder de betreffende leerkracht(en). Gedurende 10 weken tussen oktober 2024 en februari 2025 wordt wekelijks een korte vragenlijst van ongeveer 5 a 10 minuten aan het eind van de week afgenomen via de computer/tablet en in het bijzijn van een onderzoeksassistent (van de Universiteit van Amsterdam). Op de achterzijde van deze brochure staat informatie over het tijdspad.

Vrijwillige deelname aan het onderzoek

Ouders en leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet aan het onderzoek deel te nemen. Aan het begin van het schooljaar 2024/2025 zullen wij toestemming verzamelen.

Wie voeren het onderzoek uit?

• Olmo van der Mast, MSc. (uitvoerend onderzoeker, contactpersoon)
• Dr. Zeena Harakeh (uitvoerend onderzoeker)
• Prof. dr. Minne Fekkes (hoogleraar, verantwoordelijk onderzoeker)

Als uw school wilt meedoen of als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Olmo van der Mast: olmo.vandermast@tno.nl (06-36557125). Voor inhoudelijke vragen over PRIMA kunt u terecht bij Cycloop Concept Creatie: info@primapestaanpak.nl.

PRIMA & het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’

 

Het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ is onlangs afgerond. Uit het onderzoek is gebleken dan PRIMA effect heeft en pesten vermindert. 

Lees hier het artikel op de site van Veiligheid.NL
https://www.veiligheid.nl/organisatie/actueel/nieuws/pesten-verminderen-kan

Lees hier het artikel uit de Telegraaf:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2074288/lessen-tegen-pesten-niet-altijd-effectief

Lees hier het artikel uit de Metro: 
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/het-gesprek/2018/05/waarom-prima-een-effectief-anti-pestprogramma-is

 

Naar buiten!! Zo krijg je er nog meer zin in…

PeermediationIn deze nieuwsbrief staat het buitenspelen centraal.
Buitenspelen is niet voor alle kinderen een feestje.
Hoe zorg je er voor dat iedereen met plezier naar buiten gaat?
Lees handige tips in de nieuwsbrief.
Over het speelplein, leerlingbemiddeling, pesten (voorkomen)

.

De onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe fijn is het op het plein?
 • Vaak conflicten op het plein?
 • KoningsspelenPakket
 • Dag tegen pesten
 • WeFace.it – pesten voorkomen
 • De Groep Centraal

 

Al in de stemming voor de Olympische Spelen?

In de nieuwsbrief van november 2017:

 • Downloadbaar themapakket Olympische Winterspelen PyeongChang 2018
 • Dompy, tellen – alert zijn – snel reageren
 • Prima aanpak tegen pesten heeft nieuwe materialen
 • Werken aan positieve groepsvorming
primeur

Primeur: Eerste school gaat aan de slag met nieuw spel om pesten te voorkomen

Afgelopen week zette het Candea College uit Duiven haar wens om pesten te voorkomen om in actie. De school had een primeur en kon al voor de officiële release aan de slag met het spel WeFace.it.

Door dit spel leren groepsleden elkaar goed kennen, wat een positieve invloed heeft op de groepsvorming. Op deze manier wordt de kans kleiner dat groepsleden elkaar zullen pesten. De school had de primeur en heeft het spel gespeeld met alle brugklassers tijdens een themaweek. Ieder jaar houden de brugklassers zich bezig met het thema ‘Omgaan met elkaar en andere culturen’. Tijdens deze week wordt ook het thema pesten onder de aandacht gebracht. Het spel WeFace.it is hierop een gewenste aanvulling.

Op 2 november 2016 om 16.00 uur wordt het spel officieel gepresenteerd bij Seats2Meet Utrecht. De locatie is uitgekozen omdat deze, voor zzp’ers, actief bijdraagt aan het vertalen van abstracte concepten naar de praktijk. Het spel is een initiatief van een drietal zelfstandigen en het is met sociaal kapitaal ontwikkeld. Het is ontstaan vanuit de wens om een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van pesten.

Week tegen pesten

Elk jaar wordt in de vierde week van september de ‘Week Tegen Pesten’ gehouden. In het onderwijs wordt gedurende deze week of in de periode hierna aandacht gevraagd voor het pestprobleem. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie creëert, heeft impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.

Dit jaar besloot het Candea College WeFace.it in te zetten om pesten te voorkomen.

Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, deel uitmaken van een groep en kwaliteiten bezitten om trots op te zijn, wordt pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak ingezet in de klas, op het schoolplein of daarbuiten.

Pesten op de werkvloer

Ook in het bedrijfsleven is pesten een onderwerp dat met regelmaat het nieuws haalt. Het spel WeFace.it dat op 2 november 2016 om 16.00 uur wordt gepresenteerd bij Seats2Meet Utrecht is in te zetten voor jongeren én volwassenen.

Elkaar leren kennen als wapen tegen pesten

Het spel richt zich op het gebied waar pestgedrag vaak ontstaat: de basis. Hoe zeg ik iets, hoe reageer ik en wat doet de ander daarmee. Jennifer Delano – ervaringsdeskundige en ambassadrice van WeFace.it – legt uit: “Pesten doen mensen omdat ze elkaar niet kennen en zichzelf niet in de ander herkennen. De spelers van WeFace.it worden op een speelse manier uitgedaagd om ingewikkelde, maar vaak voorkomende mededelingen aan elkaar te doen. Doordat de groep hierop reageert, is direct duidelijk welke omgangsnormen binnen deze groep geaccepteerd worden en goed voelen. Hierdoor is de kans groot dat de groepscohesie toeneemt en dat een groep zichzelf ook echt als een groep gaat zien. Een groepsgenoot pest je niet. Het spel is een manier om concreet stappen te zetten tegen pesten.”

Het concept van WeFace.it werkt als een mes dat snijdt aan twee kanten. Wanneer een bedrijf WeFace.it inzet en gebruik maakt van de speciale “bedrijven voor scholen” actie – desgewenst met begeleiding -, wordt het spel geschonken aan drie scholen naar keuze.

WeFace.it: spel om omgangsnormen binnen een (nieuwe) groep bespreekbaar te maken, met als doel pesten te voorkomen.

>> WeFace.it aanschaffen << 

WeFace.it actie: bedrijven voor scholen

Feest bij Goed-Gezien.nl

25-jaarOp 2 oktober 2016 was ik officieel 25 jaar werkzaam in het onderwijs.
Een feestje waard !!

Iedereen die de Facebookpagina van Goed-Gezien.nl volgt ga ik de komende periode trakteren. Er zullen verschillende acties komen, variërend van een gratis download voor iedereen tot een verloting bij 25 extra ‘vind ik leuks’.
Houd de komende tijd de Facebookpagina in de gaten!!

De eerste “traktatie” in de jubileumreeks is speciaal voor de Dag van de Leraar !!

Naast het jubileum valt er nog meer te vieren…

Release party WeFace.it

Er komt een release party voor WeFace.it !! De party staat gepland voor 2 november 2016 bij Seats2Meat in Utrecht. We starten om 16:00 uur. Binnenkort meer informatie.

Ander nieuws

Verder in de nieuwsbrief:

 • Het sociale veiligheidsspel: Bordspel om op speelse manier met het team in gesprek te gaan over de zorgplicht en de eisen die gesteld worden aan scholen in het kader van de wet sociale veiligheid op scholen.
 • Samenwerking met HWE City & Park en Martine Konijn bij het vormgeven aan een mooi en uitdagend speelplein.
 • Nieuwe uitgave Leerpunten volwassenen.
 • Wetsvoorstel lerarenregister 5 oktober in de kamer behandeld.
 • Lerarencongres: gesprekken over herregistratiecriteria, wat vinden wij als leraren goed bekwaamheidsonderhoud?
 • Sociaal Centraal in combinatie met…
WeFace.it pesten voorkomen

Nieuwsbrief: Wist je dit allemaal al….??

Deze keer in de nieuwsbrief:

nieuwsbriefWe (Jennifer, Mariette en ik) nodigen belangstellenden uit om samen met ons het spel WeFace.it te testen. Ben je er ook bij op 25 mei as?
We bieden een stuk scholing, aangemeld bij registerleraar,en een unieke ervaring. Bovendien krijgen alle deelnemers aan de testsessie het spel WeFace.it toegestuurd zodra de definitieve versie beschikbaar is… Lees meer over de testsessie in de nieuwsbrief van Goed-Gezien.nl !!

Verder informatie over:

 • het KoningsspelenPakket (taart bij de koffie…)
 • buitenspelen (plein en buitenspeeldag)
 • het wetsvoorstel waarbij onder andere het eea rondom het lerarenregister wordt vastgelegd
 • brugklastraining
 • …….en de vernieuwde website…..die jullie als je dit leest gevonden hebben…
Goed-Gezien.nl

Koningsspelen, PRIMA, Onderwijsevent…

Goed-Gezien.nlDe Tip van de maand april !! 

Deze maand leuke aanbiedingen omdat Goed-Gezien.nl naar het Onderwijsevent in Nijverdal gaat.

Daarnaast de PRIMA actie: doe mee met het onderzoek “Wat werkt tegen pesten” en ontvang de methode met gratis begeleiding !! (zie voor de voorwaarden de flyer van PRIMA).

Ook is het plein actueel. We hopen natuurlijk op een mooi voorjaar en een mooie zomer waarin veel buiten gespeeld kan worden. Maar hoe zorg je dan voor een prettige sfeer op het plein? Vanuit ‘De Groep Centraal’ geef ik tips en handvatten om het buitenspelen nog leuker te maken !!