Privacybeleid

Meer over Goed-Gezien.nl

Het website-adres is: https://goed-gezien.nl.
KvK: 50732382

Goed-Gezien.nl is gevestigd aan de Wolthuisweg 30 – 8091EB Wezep. Eigenaar en verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering is Geke Versprille. Ze is bereikbaar via de mail (info@goed-gezien.nl) of telefoon (+31(0)681294257)

Welke persoonlijke data wordt verzameld en waarom

Persoonsgegevens

Goed-Gezien.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van het bedrijf en/of omdat je deze gegevens zelf aan Goed-Gezien.nl verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mail adres
  • overige gegevens die je actief verstrekt doordat je bijvoorbeeld inschrijft voor een training, aankopen doet in de webshop, een profiel aanmaakt op de website of een gespecificeerde offerte aanvraagt
  • gegevens over je activiteiten op de website van Goed-Gezien.nl (cookies)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Goed-Gezien.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet eenvoudig te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Goed-Gezien.nl zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@goed-gezien.nl, dan wordt deze informatie zo snel mogelijk verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goed-Gezien.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Goed-Gezien.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Goed-Gezien.nl verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Goed-Gezien.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goed-Gezien.nl) tussen zit.

Reacties op de website

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Wanneer je een contactformulier invult op de site wordt je expliciet toestemming gevraagd voor het verwerken van je gegevens. Hierbij worden je gegevens uitsluitend gebruikt om je van de door jou opgevraagde gegevens te voorzien.

Webshop

Wanneer je je gegevens achterlaat bij het plaatsen van een bestelling in de webshop kun je er voor kiezen om een account aan te maken. Je beheert je account zelf en kunt je persoonsgegevens ten allen tijde inzien, corrigeren of verwijderen. Maak je geen account aan, dan worden je gegevens uitsluitend gebruikt om je bestelling af te handelen. Bestelgegevens worden maximaal 10 jaar bewaard ivm de belastingdienst tenzij je een verzoek indient om je gegevens eerder te verwijderen.

We accepteren betalingen via IDeal. Hiervoor gebruiken we een Mollie/Plink plugin. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Plink. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Goed-Gezien.nl maakt gebruik van Google-Analytics. Het ‘Amendement gegevensverwerking’ voor Goed-Gezien.nl is geaccepteerd op 23 mei 2018.

Met wie we jouw data delen

Goed-Gezien.nl verstrekt uitsluitend hoogst noodzakelijke persoonlijke gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het eerste geval zullen we dit altijd vooraf met je overleggen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Goed-Gezien.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren. (denk aan gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst)

Wanneer je een reactie op de website achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd staan op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goed-Gezien.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@goed-gezien.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Goed-Gezien.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het is niet mogelijk een verzoek in te dienen voor het verwijderen van data als dit data betreft die  verplicht moet worden bewaard in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goed-Gezien.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goed-gezien.nl