PRIMA-AANPAK TEGEN PESTEN

PRIMA-aanpakDe PRIMA-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. De Prima-aanpak bestaat uit vijf vaste onderdelen waaronder een handleiding, een e-learning module en een lespakket bij de film Spijt!.

>> Bestel gelijk het PRIMA-pakket<<
>> Bezoek de website van PRIMA
 <<

Uit onderzoek blijkt dat er na twee jaar 60% minder kinderen wordt gepest.

Pesten komt helaas veel voor. 21% van de leerlingen uit het basisonderwijs zegt tenminste twee keer per maand het slachtoffer te zijn van een pestincident. Acht procent geeft aan zelf twee keer per maand te pesten.

.. 

Wat is de Prima-aanpak ?

De Prima-aanpak is een schoolbrede, bewezen effectieve aanpak. De inhoud van de Prima-aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van Olweus, dat ontwikkeld is door de pestdeskundige Dan Olweus. Dit is een interventieprogramma dat gericht is op het voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen op basisscholen en middelbare scholen (leerlingen van 6 tot 15 jaar oud) en het verbeteren van hun onderlinge relaties. Het programma probeert de bestaande schoolomgeving zo te herstructureren dat de mogelijkheden en beloningen voor pesten verkleind worden.

De Prima-aanpak bestaat uit vijf onderdelen: een handleiding, een e-learning module, het lespakket bij Spijt!, de Pestmeter en extra ondersteuning. Optioneel is de theatervoorstelling ‘Like’ over pesten. Het complete pakket kan via Goed-Gezien.nl besteld worden. De kosten bedragen ca € 450. (exclusief theatervoorstelling & begeleiding)  >>>Bestel hier het PRIMA-lespakket<<<

 ..

Extra ondersteuning bij het werken met de Prima-aanpak

Scholen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, kunnen contact opnemen met Goed-Gezien.nl. Gezorgd wordt voor begeleiding door een gecertificeerde begeleider, getraind door VeiligheidNL. We kunnen een advies en/of training op maat geven. Voor de volgende onderdelen kan er een gecertificeerde begeleider ingeschakeld worden:

  • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken*.
  • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima-Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
  • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
  • Intervisiebijeenkomsten.
  • Ouderbijeenkomst.

registerleraar* Kosten start-workshop: €199 excl. BTW en reiskosten
De Prima-workshop is door Goed-Gezien.nl aangemeld bij Registerleraar.nl en wordt gewaardeerd met 2 RU

De start-workshop kan ook prima dienen als kennismaking met PRIMA. Op basis van deze workshop kan een weloverwogen besluit genomen worden om al dan niet te gaan werken met de PRIMA-aanpak.

Overige kosten ondersteuning bij de PRIMA aanpak op aanvraag.

>> Inschrijven voor een workshop / aanvragen van een offerte op maat << 

Bij Goed-Gezien.nl wordt de begeleiding desgewenst gecombineerd met voorlichting/scholing over groepsdynamica of over de complete manier van werken zoals deze beschreven is in de handleiding De Groep Centraal.