DE GROEP CENTRAAL

De Groep CentraalDe Groep Centraal is een manier van werken binnen de school waarbij SAMEN met de leerlingen gebouwd wordt aan een positief groepsklimaat.

Er zijn verschillende handleidingen verschenen. Aan de basis staat de handleiding Groepsdynamica.
Goed-Gezien.nl biedt deze handleidingen aan, zonder of inclusief een voorlichtingsbijeenkomst, training of begeleidingstraject.

>> Gelijk bestellen <<

..

Werkwijze De Groep Centraal:

De Groep Centraal richt zich op een schoolbrede aanpak van het pedagogisch klimaat en is in te zetten als basisaanbod sociaal emotionele ontwikkeling of naast een andere methode sociaal emotionele ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan groepsdynamica, peermediation, groepsvergaderingen en de aanpak van het speelplein.

Naast de algemene beschrijving van de manier van werken, diverse leerpunten en vele voorbeeldactiviteiten is in de basishandleiding een gedragsprotocol opgenomen. Verder is er een koppeling gemaakt met de kerndoelen sociaal emotionele ontwikkeling en de bijbehorende leerlijnen. Alle activiteiten zijn in een handig overzicht gezet waardoor in één oogopslag gezien kan worden bij welk thema uit de kerndoelen de activiteiten aansluiten en bij welke fase in het groepsvormingsproces de verschillende activiteiten passen.
Daarnaast is de handleiding afgestemd op de Prima aanpak tegen pesten zodat er bij het combineren van De Groep Centraal met de Prima aanpak op een veelzijdige, goede en bewezen effectieve manier gewerkt kan worden aan het voorkomen van pesten.

De handleiding groepsdynamica De Groep Centraal kan indien gewenst aangevuld worden met de trainershandleiding leerlingbemiddeling en/of de handleiding brugklastraining. Liever uitsluitend aan de slag met de leerpunten, groepsvergaderingen, leerling-bemiddeling of de pleinaanpak? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

..

Inhoud van de verschillende publicaties:

 • Handleiding groepsdynamica:
  In de handleiding groepsdynamica wordt aandacht besteed aan groepsvorming, groepsvergaderingen, leerling-bemiddeling, en het spelen op het plein.
  Naast achtergrondinformatie veel praktische handreikingen in de vorm van duidelijke leerpunten en voorbeeldactiviteiten.
 • Trainershandleiding leerling-bemiddeling (PO & VO):
  In de trainershandleiding leerling-bemiddeling is achtergrondinformatie over leerling-bemiddeling te vinden. Daarnaast een complete basistraining en herhalingstraining aan de hand waarvan leerling-bemiddelaars kunnen worden opgeleid. Aparte uitgave voor het VO.
 • Handleiding brugklastraining:
  In deze handleiding een trainingsopzet en een compleet werkboek voor leerlingen. Het werkboek mag voor gebruik op de eigen school/praktijk onbeperkt gekopieerd worden.
  Inclusief toegang tot een digitaal document van het werkboek voor gebruik op het digibord.
 • Groepsvergaderingen (PO & VO):
  Werken met groepsvergaderingen in het PO; achtergrondinformatie en praktische tools om direct aan de slag te gaan. (Maakt deel uit van de handleiding groepsdynamica!)
  Aparte uitgave voor het VO; aandacht voor groepsvorming. Achtergrondinformatie en praktische tools om in het VO te starten met groepsvergaderingen.
 • Leerpunten katern:
  De leerpunten van verschillende sociale vaardigheden op A4 formaat.
  Inclusief toegang tot een digitaal document voor gebruik op het digibord.
  >> Ook verkrijgbaar als mini van 10×15 cm
 • Reader plein-aanpak:
  Reader met plein-informatie en bijpassende werkdocumenten uit De Groep Centraal. Uitsluitend in combinatie met een scholing of teamtraining…

 

Aan de slag met DE GROEP CENTRAAL

Bij aanschaf van de handleidingen De Groep Centraal is het mogelijk een inleidende presentatie te boeken.
Ook zijn er mogelijkheden om tijdens een studiedag samen met het team te kijken hoe de manier van werken binnen de school ingezet kan worden.

Indien Goed-gezien.nl het complete invoeringstraject peermediation op school verzorgt is dit inclusief de trainershandleiding. (Teamvoorlichting en opleiding coördinator en eerste groep bemiddelaars)

Het is mogelijk de complete brugklastraining te laten verzorgen door Goed-Gezien.nl.

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kan vrijblijvend per mail of telefonisch contact opgenomen worden.
Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<