DE GROEP CENTRAAL

De Groep CentraalDe Groep Centraal is een manier van werken binnen de school waarbij SAMEN met de leerlingen gebouwd wordt aan een positief groepsklimaat. Het is geen lesmethode waarbij je elke week een lesje draait maar een manier van ‘doen’ waarbij de hele school betrokken is.

Er zijn verschillende handleidingen. Hiervan is de handleiding Groepsdynamica het basisdocument.
Goed-Gezien.nl biedt deze handleidingen aan, zonder of inclusief een voorlichtingsbijeenkomst, training of begeleidingstraject.

>> Gelijk bestellen <<

..

Werkwijze De Groep Centraal:

De Groep Centraal richt zich op een schoolbrede aanpak van het pedagogisch klimaat en is daarom in te zetten als basisaanbod sociaal emotionele ontwikkeling of naast een andere methode sociaal emotionele ontwikkeling. Binnen De Groep Centraal staan een viertal elementen centraal: werken aan groepsvorming, (eventueel) peermediation, groepsvergaderingen en de aanpak van het speelplein.

Naast de algemene beschrijving van de manier van werken, diverse leerpunten en vele voorbeeldactiviteiten is in de basishandleiding een gedragsprotocol opgenomen. Verder is er een koppeling gemaakt met de kerndoelen sociaal emotionele ontwikkeling en de bijbehorende leerlijnen. Alle activiteiten zijn in een handig overzicht gezet waardoor in één oogopslag gezien kan worden bij welk thema uit de kerndoelen de activiteiten aansluiten en bij welke fase in het groepsvormingsproces de verschillende activiteiten passen.
Daarnaast is de handleiding afgestemd op de Prima aanpak tegen pesten zodat er bij het combineren van De Groep Centraal met de Prima aanpak op een veelzijdige, goede en bewezen effectieve manier gewerkt kan worden aan het voorkomen van pesten.

De handleiding groepsdynamica De Groep Centraal kan aangevuld worden met de trainershandleiding leerlingbemiddeling en/of de handleiding brugklastraining zodat je nog gerichter aan positieve groepsvorming kunt werken. Maar ga je liever alleen aan de slag met de leerpunten, groepsvergaderingen, leerling-bemiddeling of de pleinaanpak? Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

..

Inhoud van de verschillende publicaties:

 • Handleiding groepsdynamica:
  In de handleiding groepsdynamica wordt aandacht besteed aan groepsvorming, groepsvergaderingen, leerling-bemiddeling en ook aan het spelen op het plein.
  Naast achtergrondinformatie veel praktische handreikingen in de vorm van duidelijke leerpunten en voorbeeldactiviteiten.
 • Trainershandleiding leerling-bemiddeling (PO & VO):
  In de trainershandleiding leerling-bemiddeling is allereerst achtergrondinformatie over leerling-bemiddeling te vinden. Daarnaast een complete basistraining en herhalingstraining aan de hand waarvan leerling-bemiddelaars kunnen worden opgeleid. Naast de PO uitgave is er een aparte uitgave voor het VO.
 • Handleiding brugklastraining:
  In deze handleiding een trainingsopzet en daarbij een compleet werkboek voor leerlingen. Het werkboek hiervan mag voor gebruik op de eigen school/praktijk onbeperkt gekopieerd worden.

  De handleiding is inclusief toegang tot een digitaal document van het werkboek zodat je e.e.a. zichtbaar kunt maken op het digibord.
 • Groepsvergaderingen (PO & VO):
  Werken met groepsvergaderingen in het PO; achtergrondinformatie en ook praktische tools om direct aan de slag te gaan. (Maakt deel uit van de handleiding groepsdynamica!)

  Aparte uitgave voor het VO; aandacht voor groepsvorming is ook daar van belang. Achtergrondinformatie en praktische tools om in het PO of VO te starten met groepsvergaderingen.
 • Leerpunten katern:
  De leerpunten van verschillende sociale vaardigheden op A4 formaat zodat je ze goed zichtbaar kunt ophangen.

  Inclusief toegang tot een digitaal document waarmee je de leerpunten kunt laten zien op het digibord.
  >> Ook verkrijgbaar als mini van 10×15 cm
 • Reader plein-aanpak:
  Reader met plein-informatie en bijpassende werkdocumenten uit De Groep Centraal. Uitsluitend in combinatie met een scholing of teamtraining zodat je optimaal gebruik kunt maken van alle materialen en tips.

Aan de slag met DE GROEP CENTRAAL

Bij aanschaf van de handleidingen De Groep Centraal is het mogelijk een inleidende presentatie te boeken zodat je direct aan de slag kunt.
Ook zijn er mogelijkheden om tijdens een studiedag samen met het team te kijken hoe de manier van werken binnen de school ingezet kan worden.

Als Goed-gezien.nl het complete invoeringstraject peermediation op school verzorgt is dit inclusief de trainershandleiding zodat je de opleiding van de leerling-bemiddelaars na het traject zelf kunt regelen. (Het invoeringstraject bestaat uit een teamvoorlichting, de opleiding van een coördinator en ook de opleiding van de eerste groep bemiddelaars)

Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden voor de brugklastrainging.  Je kunt met één of meerdere collega’s een korte training volgen, maar ook de complete brugklastraining laten verzorgen door Goed-Gezien.nl.

Als je meer informatie wilt over de verschillende mogelijkheden kun je vrijblijvend per mail of telefonisch contact opnemen.
Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<