SVIB / BEELDBEGELEIDING

SVIBSchool-Video-interactie-Begeleiding

Heb jij (letterlijk) goed zicht op je handelen en de gevolgen daarvan binnen je klas? Graag kijk ik met je mee, want samen kijken levert waardevolle informatie op. 

Beelden zeggen meer dan woorden!

SVIB is een begeleidingsmethode die aanspreekt omdat het letterlijk zichtbaar maakt wat er gebeurt. SVIB is positief en concreet, het gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel de leerkracht als de leerlingen.

Het is een methode waarbij je gebruik maakt van video-opnames die systematisch worden geanalyseerd.

Analyse van de videobeelden zorgt voor bewustwording van het eigen handelen in de klas. Zo start een proces van ‘leren van jezelf’.

.

Toepassingen SVIB

SVIB is een krachtige begeleidingsvorm. Ik ben er daarom groot fan van. Je kunt SVIB inzetten bij begeleiding van de leerkracht of begeleiding van leerlingen, maar ook bij professionalisering, onderwijsvernieuwing, training van leerling-bemiddelaars… etc…
Hieronder vind je informatie over beeldbegeleiding en een beschrijving van enkele mooie begeleidingstrajecten die ik heb mogen verzorgen.

Belangstelling voor een begeleidingstraject? Neem dan vrijblijvend contact op met Goed-Gezien.nl.

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<

Kosten op aanvraag.

..

Achtergrondinformatie

Bij SVIB analyseer je aan de hand van korte video-opnames succesvolle interacties tussen leerkracht en/of leerling(en). Door middel van beeld-voor-beeld analyses kijk je hoe geslaagde contactmomenten tot stand komen. De interactie, didactiek en het klassenmanagement breng je daarbij met elkaar in verband. Door dit te doen en te kijken naar de momenten waarop succesvol gehandeld wordt, kun je alternatieven vinden voor de momenten waarop er minder succesvol gehandeld wordt. SVIB activeert en ondersteunt de leerkracht (en/of de leerling/groep) bij het eigen handelen.

Via reflectie op dit handelen en door het bekijken van de videobeelden, zet je een proces van bewustwording in gang, waarbij je als leerkracht (de leerling/groep) je denken over de oorzaak van de problemen verandert. Dit omdat je manier van kijken verandert.
Was het denkpatroon eerst: ‘Dit is een probleem, ik heb alles al geprobeerd en niets helpt’, dan verandert dit vaak in: ‘Wat is de gebruiksaanwijzing van deze leerling/ in deze situatie en wat kan ik doen om te ondersteunen en te komen tot een positieve ontwikkeling?’

Het begeleidingstraject

Eerst vindt er een intakegesprek plaats. Daarna volgt een traject van drie tot vijf video-opnames, samen analyseren van de geselecteerde videofragmenten, formuleren van ontwikkelpunten, uitproberen van nieuwe inzichten in de praktijk en reflecteren op het eigen handelen.
De zaken die ik daarbij film en alles wat we bespreken is vertrouwelijk; een derde krijgt dit niet zonder toestemming te zien en of te horen.
De opnames vinden plaats op samen overeengekomen tijdstippen en duren niet langer dan 45 minuten. De nagesprekken die daarna volgen duren maximaal een uur. Bij de nagesprekken zijn alleen de begeleider en de betreffende leerkracht/ groepsbegeleider/ leerling/ groep aanwezig, zodat je vrij-uit kunt praten.

Voordelen van SVIB
  •  positief, oplossingsgericht en concreet
  • werken vanuit sterkte, daarbij uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden
  • het gesprek vindt plaats naar aanleiding van objectief waarneembaar gedrag
  • micro-analyses (per seconde) zijn mogelijk
  • gedragingen worden hierbij op bewust niveau gebracht
  • het maakt reflectie op dieper liggende factoren mogelijk
  • effect van het leerkracht-handelen op de kinderen wordt hierdoor zichtbaar
  • mogelijkheid om later op een rustig moment nog eens terug te kijken
  • activerend

Voorbeelden van begeleidingstrajecten

KWALITEITSIMPULS TEAM / INDIVIDUEEL

Wil je een kwaliteitsimpuls geven aan de manier waarop jullie op school werken of wil je als individu of duopartners werken aan kwaliteitsverbetering? Dan is een traject beeldbegeleiding in combinatie met het werken met de kijkwijzerapplicatie kijkbijmijnles.nl een interessante mogelijkheid.
We kijken dan gericht naar vooraf geselecteerde observatiecriteria (overeenkomend met criteria van de onderwijsinspectie) en gaan daarover in gesprek. Als jullie dat willen kan er aansluitend verdere scholing plaatsvinden.

LEERKRACHT-BEGELEIDING

Bij het begeleiden van een leerkracht gaan we tijdens het intakegesprek in op de leervraag van deze leerkracht. Voordat er gefilmd wordt moet deze vraag duidelijk geformuleerd zijn. Omdat de leerkracht degene is die een verandering op gang wil gaan brengen zal deze vraag een “ik-vraag” zijn: “Hoe kan ik…..?”
Een individuele leervraag kun je als volgt formuleren:
‘Hoe kan ik voorkomen dat leerlingen storend reageren op elkaar en door elkaar heen gaan roepen tijdens de instructie?’
Aan de hand van beelden zoeken we naar een concreet antwoord op deze vraag. Dit doen we door de positieve momenten te bekijken en te analyseren wat er tijdens deze momenten gebeurt.

GROEPSVERGADERING LEERKRACHTEN

Een begeleidingstraject bij groepsvergaderingen kan gericht zijn op de vraag:
Hoe kan ik de leerlingen alvast voorbereiden op meer zelfstandigheid in het voeren van de groepsvergadering?’
(Tijdens een wekelijkse groepsvergadering is de leerkracht in eerste instantie zelf voorzitter en notulist. De bedoeling is dat de leerkracht deze taken in de loop van de jaren overdraagt aan de leerlingen zodat de leerlingen in groep 8 zelfstandig de vergadering kunnen voeren.)

GROEPSVERGADERING LEERLINGEN

Bij de begeleiding van bovenbouw-leerlingen kunnen we samen met de leerkracht en de leerlingen zoeken naar verbeter-mogelijkheden voor de wekelijkse groepsvergadering. In overleg met de leerlingen filmen we een deel van de vergadering. Vervolgens worden de beelden samen met de leerkracht geanalyseerd en selecteren we ongeveer 8 minuten beeldmateriaal om met de leerlingen te bekijken. (In de praktijk is gebleken dat 8 minuten beeldmateriaal ruim voldoende is)
Bij het klassikaal bekijken van de beelden mogen de leerlingen zelf een drietal verbeterpunten formuleren en deze tijdens de volgende vergadering proberen toe te passen.

INTERVISIE GROEPSVERGADERING

Als je op een school in elke groep wekelijks een groepsvergadering voert, is het fijn als de leerlingen bij de overgang naar een volgende groep merken dat de vergadering daar op vergelijkbare manier ingevuld wordt. Om dit te bereiken is het handig om als team leerkrachten samen te kijken naar de manier waarop je de vergadering vormgeeft. De algemene, doorgaande lijn kan dan vastgehouden worden. Ook is het prettig om van collega’s feedback te krijgen op de manier waarop in een specifieke groep de vergadering loopt of om te zien hoe collega’s de vergadering begeleiden om daar ideeën uit op te doen.
Dit kun je bereiken door met het team naar beeldfragmenten van verschillende vergaderingen te kijken. Hierbij kan de keuze gemaakt worden om per bouw te kijken naar beeldmateriaal van vergaderingen of om schoolbreed te kijken.
Leerkrachten met specifieke vragen kunnen hun vraag inbrengen tijdens de bijeenkomst, ook kan er gekozen worden om samen te kijken naar een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

PEERMEDIATION / LEERLING BEMIDDELING

Ook bij de training van peermediators (leerling-bemiddelaars) kun je tijdens de training gebruik maken van beeldmateriaal. Tijdens het samen oefenen van het bemiddelen maak je daarbij filmopnames zodat de peermediators zelf kunnen zien hoe ze bemiddelen in de oefensituatie. Door het samen bekijken van het beeldmateriaal en daarbij vooral te kijken naar positieve punten, leren de peermediators hun vaardigheden te vergroten.
De peermediators benoemen eerst de vaardigheden die zichtbaar goed zijn, vervolgens geven ze elkaar één of twee tips voor vaardigheden die verbeterd kunnen worden. Hierbij zorg je er voor dat er niet alleen verteld wordt wat handiger kan, maar ook dat verteld wordt hoe dat dan zou kunnen…
De peermediators die op deze manier begeleid worden zijn zeer enthousiast over deze werkwijze. Zij geven daarbij aan dat de inzet van de camera hun ontzettend goed helpt om hun vaardigheden te verbeteren. (Al is de eerste keer jezelf terugzien wel heel raar….)

SOVA TRAINING

Net als bij de training van peermediators kun je tijdens de sova training de camera gebruiken om vaardigheden te oefenen. Hierbij film je bijvoorbeeld rollenspellen waarna je er samen naar terugkijkt. Ook hier zal eerst naar de al aanwezige vaardigheden gekeken worden, om vervolgens te kijken wat er handiger zou kunnen.