Pesten voorkomen – leer elkaar goed kennen met WEFACE.IT

WeFace.it WeFace.it pesten voorkomen

Het kaartspel WeFace.it

In de praktijk blijkt dat mensen die elkaar beter kennen elkaar minder snel zullen pesten. Dit vormt de basis voor het spel WeFace.it. 

Aan de hand van opdrachten laten de spelers van het spel WeFace.it zien hoe zij vinden dat er gereageerd zou moeten worden in diverse, dagelijks voorkomende situaties. Tijdens het spelen van dit spel maak je de omgangsvormen binnen een groep bespreekbaar en je verduidelijkt ze naar elkaar. Door het scheppen van duidelijkheid weten de groepsleden waar ze aan toe zijn en waar ze elkaar op kunnen aanspreken. De spelers leren elkaar beter kennen. Dit heeft een positief effect op het groepsklimaat waardoor negatief gedrag en/of pesten minder kans krijgt.

De groepsleden leren al spelend op een gepaste manier feedback te geven en te ontvangen. Het spel kun je met meerdere groepen tegelijk spelen waarbij de groepen tegen elkaar spelen.

Basisspel:

Inhoud:
Koffertje met handleiding, 100 opdrachtkaarten en 12 stemkaarten

Leeftijd:
10-135 jaar

Doelgroep:
groepen van 4-10 spelers

>> BESTELLEN <<

.


In de media

RELEASEPARTY WeFace.it – 2 November 2016 –

wefacereleaseBedrijf Seats2Meet kiest voor personeel tijdens Week van Respect

Eerste bedrijf gaat aan de slag met nieuw spel om pesten op de werkvloer te voorkomen

Vorige week, 2 november, vond de aftrap plaats van de nieuwste spelvorm in de strijd tegen pesten. Het spel WeFace.it zet het voornemen om pesten te voorkomen om in actie. De release vond plaats bij Seats2Meet Utrecht en het personeel van deze locatie raakte enthousiast. Al snel werd het besluit genomen om het spel in te zetten om als team collega’s dichter bij elkaar te komen. De personeelsleden van S2M gaan aan de slag met het spel WeFace.it, dat helpt om hechte groepen te creëren en daarmee pesten te voorkomen.

De initiatiefneemsters van het spel hadden de locatie voor de release uitgekozen omdat ze actief bijdraagt aan het vertalen van abstracte concepten naar de praktijk voor zzp’ers. Dit sluit aan bij de totstandkoming van het spel, want dit is tot stand gekomen vanuit een ideaal van een drietal zelfstandigen en het is met sociaal kapitaal ontwikkeld.

Seats2Meet gaat de strijd aan met pesten vanuit de gezamenlijke wens om pesten te voorkomen tijdens de Week van Respect (7 – 13 november 2016).

Elkaar leren kennen als wapen

Het spel WeFace.it richt zich op het gebied waar pestgedrag vaak ontstaat: de basis. Hoe zeg ik iets, hoe reageer ik en wat doet de ander daarmee. Jennifer Delano – ervaringsdeskundige en ambassadrice van het spel – legt uit: “Pesten doen mensen omdat ze elkaar niet kennen en zichzelf niet in de ander herkennen. Het spel WeFace.it daagt de spelers op een speelse manier uit om ingewikkelde, maar vaak voorkomende mededelingen aan elkaar te doen. Doordat de groep hierop reageert, is direct duidelijk welke omgangsnormen binnen deze groep geaccepteerd worden en goed voelen. Hierdoor is de kans groot dat de groepscohesie toeneemt en dat een groep zichzelf ook echt als een groep gaat zien. Een groepsgenoot pest je niet.

Het spel is een manier om concreet stappen te zetten tegen pesten.” Het concept van WeFace.it werkt als een mes dat snijdt aan twee kanten. Wanneer een bedrijf WeFace.it inzet – desgewenst met begeleiding -, en gebruik maakt van de speciale actie ‘bedrijfsleven voor scholen’ wordt het spel na aanschaf geschonken aan drie scholen naar keuze.

.


PERSBERICHT – 23 Oktober 2016 –

Eerste school gaat aan de slag met nieuw spel om pesten te voorkomen.

Afgelopen week zette het Candea College uit Duiven haar wens om pesten te voorkomen om in actie. De school had een primeur en kon al voor de officiële release aan de slag met het spel WeFace.it.

Door dit spel leren groepsleden elkaar goed kennen, wat een positieve invloed heeft op de groepsvorming. Op deze manier wordt de kans kleiner dat groepsleden elkaar zullen pesten.
De school heeft het spel gespeeld met alle brugklassers tijdens een themaweek. Ieder jaar houden de brugklassers zich bezig met het thema ‘Omgaan met elkaar en andere culturen’. Tijdens deze week wordt ook het thema pesten onder de aandacht gebracht. Het spel WeFace.it is hierop een gewenste aanvulling.

Op 2 november 2016 om 16.00 uur wordt het spel officieel gepresenteerd bij Seats2Meet Utrecht. De locatie is uitgekozen omdat deze, voor zzp’ers, actief bijdraagt aan het vertalen van abstracte concepten naar de praktijk. Het spel is een initiatief van een drietal zelfstandigen en het is met sociaal kapitaal ontwikkeld. Het is ontstaan vanuit de wens om een actieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van pesten.

Week tegen pesten

Elk jaar staat de vierde week van september het thema pesten centraal tijdens de ‘Week Tegen Pesten’. In het onderwijs besteedt men gedurende deze week of in de periode hierna aandacht aan het pestprobleem. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie creëert, heeft impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.
Dit jaar besloot het Candea College WeFace.it in te zetten om pesten te voorkomen.

Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, deel uitmaken van een groep en kwaliteiten bezitten om trots op te zijn, wordt pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak ingezet in de klas, op het schoolplein of daarbuiten.

Ook in het bedrijfsleven is pesten een onderwerp dat met regelmaat het nieuws haalt. Het spel WeFace.it dat op 2 november 2016 om 16.00 uur wordt gepresenteerd bij Seats2Meet Utrecht is in te zetten voor jongeren én volwassenen...

Elkaar leren kennen als wapen tegen pesten

Het spel richt zich op het gebied waar pestgedrag vaak ontstaat: de basis. Hoe zeg ik iets, hoe reageer ik en wat doet de ander daarmee. Jennifer Delano – ervaringsdeskundige en ambassadrice van WeFace.it – legt uit: “Pesten doen mensen omdat ze elkaar niet kennen en zichzelf niet in de ander herkennen. De spelers van WeFace.it worden op een speelse manier uitgedaagd om ingewikkelde, maar vaak voorkomende mededelingen aan elkaar te doen. Doordat de groep hierop reageert, is direct duidelijk welke omgangsnormen binnen deze groep geaccepteerd worden en goed voelen. Hierdoor is de kans groot dat de groepscohesie toeneemt en dat een groep zichzelf ook echt als een groep gaat zien. Een groepsgenoot pest je niet. Het spel is een manier om concreet stappen te zetten tegen pesten.”

Bedrijven actie

Het concept van WeFace.it werkt als een mes dat snijdt aan twee kanten. Wanneer een bedrijf WeFace.it inzet en gebruik maakt van de speciale “bedrijven voor scholen” actie – desgewenst met begeleiding -, wordt het spel geschonken aan drie scholen naar keuze.

WeFace.it: spel om omgangsnormen binnen een (nieuwe) groep bespreekbaar te maken, met als doel pesten te voorkomen.

.


PERSBERICHT – 22 September 2015 –

Nieuw spel gericht op voorkomen pesten op de markt
Spelers gezocht om spel tegen pesten uitgebreid uit te proberen

Vanaf 22 september 2015 is de zoektocht geopend naar spelers die het nieuwe spel tegen pesten willen uitproberen. Hierachter zitten drie onderneemsters (SOVA-specialist Geke Versprille, gameontwikkelaar Mariette Kroeze, ervaringsdeskundige op het gebied van pesten Jennifer Delano) met de wens om bij te dragen aan het voorkomen van pesten.

Het spel is een manier om omgangsvormen binnen een groep bespreekbaar te maken en hiermee de basis te leggen voor een positief leef- en werkklimaat. Een van de initiatiefnemers Geke Versprille legt uit: ‘Als SOVA-specialist heb ik ervaring met diverse spellen gericht op groepsvorming en voorkomen van pesten. Maar deze is uniek vanwege het concept. Het bedrijfsleven kan scholen ondersteunen in de strijd tegen pesten door de aanschaf van het spel. ’

Week Tegen Pesten

Elk jaar in de vierde week van september wordt de Week Tegen Pesten gehouden. Gedurende deze week wordt binnen het onderwijs elk jaar weer aandacht gevraagd voor het ‘pestprobleem’. De sfeer die je als leerkracht in de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft impact op de rest van het jaar en bepaalt voor een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt. De Week Tegen Pesten (21 t/m 25 september 2015) is dit jaar hét vertrekpunt om aandacht te besteden aan positieve groepsvorming.

Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, onderdeel uitmaken van een groep en kwaliteiten bezitten om trots op te zijn, zal pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak worden ingezet in de klas, op het schoolplein of daarbuiten. Ook binnen het bedrijfsleven is pesten een topic dat met regelmaat het nieuws haalt. Het spel dat WeFace.it gaat heten is zo gemaakt dat het in te zetten is voor jongeren én volwassenen. Daarom wordt er gezocht naar een brede doelgroep om het spel te testen..

Elkaar leren kennen als wapen tegen pesten

Het spel richt zich op het gebied waar pestgedrag vaak ontstaat: de basis. Hoe zeg ik iets, hoe reageer ik en wat doet de ander daarmee. Jennifer Delano – ervaringsdeskundige en ambassadrice van WeFace.it legt uit: ‘Pesten doen mensen omdat ze elkaar niet kennen en zichzelf niet in de ander herkennen. De spelers van WeFace.it worden op een speelse manier uitgedaagd om ingewikkelde maar toch vaak voorkomende mededelingen aan elkaar te doen. Doordat de groep hierop reageert, is direct duidelijk welke omgangsnormen binnen deze groep geaccepteerd worden en goed voelen. Hierdoor is de kans groot dat de groepscohesie toeneemt en dat een groep zichzelf ook echt als een groep gaat zien. Een groepsgenoot pest je niet. Het spel is een manier om concreet stappen te kunnen zetten tegen pesten.’

Het concept van WeFace.it werkt als een mes dat snijdt aan twee kanten. Wanneer een bedrijf WeFace.it inzet -des gewenst inclusief begeleiding- wordt het spel gelijk ook geschonken aan drie scholen naar keuze.

Van wens naar pesten voorkomen

Jarenlang was Geke Versprille vakleerkracht bewegingsonderwijs en SoVa-specialist in het SBO. Tegenwoordig is ze een duizendpoot in onderwijsland. Haar missie is het onderwijs in Nederland een beetje mooier maken. Door haar wens bij te dragen aan een klimaat waarmee je pesten kan voorkomen kwam ze in contact met Jennifer Delano. Ook zij heeft als ervaringsdeskundige op het gebied van pesten en auteur van haar eigen dagboek als gepest kind de wens om met een spel pesten te voorkomen. Tijdens een zogenaamde ‘’Helpathon’’ werd samen met gameontwikkelaar Mariette Kroeze, haar dochter Anouk en diverse enthousiaste betrokkenen in 48 uur de basis gelegd voor het eerste prototype. Deze won twee awards waaronder de Girl Power Award. Het doel is om het papieren spel nog dit jaar te kunnen aanbieden. De wens is om de digitale game-versie te ontwikkelen en medio 2016 op de markt te brengen.

WeFace.it: spel om omgangsnormen binnen een (nieuwe) groep bespreekbaar te maken met als doel pesten te voorkomen. Meer informatie: www.WeFace.it

.

Over de initiatiefnemers: 

Geke Versprille: voormalig vakleerkracht bewegingsonderwijs en SoVa-specialist in het SBO, duizendpoot in onderwijsland; o.a. werkzaam als zelfstandig ondernemer. Meer informatie: www.goed-gezien.nl

Jennifer Delano: ervaringsdeskundige, auteur van het boek ‘’Dagboek van een gepest kind’, communicatieprofessional en oprichtster van PestenIsNietLeuk.nl. Meer informatie: www.jenniferdelano.nl

Mariette Kroeze: gameontwikkelaar / ondernemer die in naaste omgeving te maken heeft gehad met de gevolgen van pestgedrag. Meer informatie: LinkedIn

Pesten voorkomen: WeFace.it 3 initiatiefnemers