OUDERS

Goed-Gezien.nl voor ouders en kinderen:

Goed-Gezien.nl voor oudersOuders en kinderen kunnen uiteraard ook bij Goed-Gezien.nl terecht voor de spellen en boekjes met SoVa-leerpunten. Daarnaast zijn er verschillende trainingen voor particulieren

Ook voor ouders en kinderen biedt Goed-Gezien.nl begeleiding. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Willen jullie bijvoorbeeld tips of begeleiding bij het omgaan met jullie kind met ADHD, autisme, PDD-NOS of gedragsproblemen?
Of zijn jullie op zoek naar een sociale vaardigheidstraining of brugklastraining voor jullie zoon of dochter?
Of zoeken jullie een gastspreker voor een ouderavond over groepsvorming of omgaan met lastig gedrag?

..

Informatieve ouderavond door Goed-Gezien.nl

Vanuit Goed-Gezien.nl zijn er verschillende mogelijkheden om een informatieve ouderavond te verzorgen.
Indien gewenst kan de inhoud van de bijeenkomst afgestemd worden op de specifieke wensen en de werkwijze van de school. Graag geef ik meer informatie over de mogelijkheden.

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl

.

Mogelijke onderwerpen informatieve ouderavond:

 • Groepsdynamica
  Als een groep kinderen voor het eerst (weer) bij elkaar komt spelen zich allerlei processen af. Tijdens een informatieve bijeenkomst over groepsdynamica worden de verschillende fasen die doorlopen worden tijdens de groepsvorming besproken en worden er voorbeelden gegeven van passende activiteiten binnen het groepsvormingsproces. Ook wordt er stil gestaan bij de rol die ouders kunnen spelen.
 • Pesten
  Algemene informatie over pesten en het voorkomen van pesten of specifiek informatie over de PRIMA aanpak tegen pesten.
 • Groepsvergaderingen / Leerling-bemiddeling
  Wil de school gaan werken met groepsvergaderingen of leerling-bemiddeling? En willen jullie als ouders meer informatie over groepsvergaderingen of de werkwijze van leerling-bemiddeling? Dan kan ik vanuit Goed-Gezien.nl vertellen hoe er vanuit De Groep Centraal gewerkt wordt. Vanuit eigen ervaringen wordt uitgelegd wat e.e.a. inhoudt.
  Als op school net gestart is of gestart gaat worden met het werken met groepsvergaderingen of leerling-bemiddeling kan Goed-Gezien.nl de voorlichting aan ouders verzorgen.
 • Speelplein
  Benieuwd naar de mogelijkheden die er zijn om de sfeer op het speelplein te beïnvloeden? Graag vertel ik vanuit verschillende invalshoeken hoe gewerkt kan worden aan een prettig speelklimaat op het plein.