PIONIEREN MET LEERLINGEN

Pionieren met leerlingen, wie durft…?

Bij Pionieren met leerlingen gaan we uit van de kerngedachte dat we willen werken aan schoolontwikkeling samen met leerlingen:

Van dromen naar doen…

Leerlingen betrekken bij beleidsvorming op school en vanuit hun interesse, belangen en inzichten mee laten denken en pionieren. Durven jullie de leerling aan het roer te zetten…?

Doelstellingen

 • Samen werken aan betrokkenheid/eigenaarschap bij de schoolontwikkeling, de leerling aan zet in ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Potentieel aan ideeën bij leerlingen zichtbaar maken en deze benutten
 • Scholen/leerkrachten tools bieden om ruimte te kunnen blijven geven aan pioniers-initiatieven vanuit leerlingen
 • De school & de maatschappij verbinden
 • Ondernemerschap bevorderen
 • Stimuleren van creatief denken

Algemene werkwijze

 • Scholen kunnen zich aanmelden voor een pilot pionieren met leerlingen bij Geke Versprille en Charlotte van Doorn
 • In een vrijblijvend gesprek verkennen we samen de mogelijkheden
 • We gaan een overeenkomst aan en komen tot nadere afspraken over de opzet en planmatige invulling van de pilot
 • Vervolgens volgen een 4-tal sessies van 1 1/2 uur waarin we samen met leerlingen en leerkracht(en) aan de slag gaan
 • Na afloop van de pilot kan ingeschreven worden voor een vervolgtraject van 6 bijeenkomsten van 1 1/2 uur

Waarom de leerling aan zet?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Hier maken we graag en dankbaar gebruik van…
We willen het potentieel aan goede ideeën zichtbaar maken en samen met de leerlingen het onderwijs zo vormgeven dat het passend is bij de belevingswereld van de leerlingen.
Ondernemerschap en 21st century skills zijn hierbij van groot belang.

Er zijn al veel scholen die leerlingen een duidelijke rol geven binnen hun onderwijs in bijvoorbeeld een leerlingenraad of persbureau, maar pionieren met leerlingen gaat een stap verder. Leerlingen worden niet alleen uitgenodigd om mee te praten en hun ideeën kenbaar te maken, zij worden ook betrokken bij de planning en uitvoering bij het realiseren van hun ideeën !!

..

Pionieren met leerlingenNeem vrijblijvend contact op voor meer informatie
of download HIER de flyer.

Mail: info@goed-gezien.nl 
>> Informatie / offerte aanvraag <<