PASSEND ONDERWIJS – elke leerling zijn eigen gebruiksaanwijzing

Lastig gedrag, gedragsprobleem, stoornis of een eigen gebruiksaanwijzing…?

Passend Onderwijs heeft tot doel om voor alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Onderwijs dat uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Dit vraagt iets van de leerkracht. Hoe kijk je naar de leerlingen in je groep? Zie je ‘normale’ leerlingen en leerlingen met gedragsproblemen of ga je hoe dan ook op zoek naar de eigen gebruiksaanwijzing van elke leerling?
Naast algemene informatie over omgaan met leerlingen met een eigen gebruiksaanwijzing is het mogelijk om specifiek in te zoomen op het omgaan met leerlingen met ASS of ADHD.

..

Passend Onderwijs: Een kind met ASS in de klas…

ASS

Geen kind is gelijk en elk kind heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing; zeker een kind met  een stoornis in het autistisch spectrum!

Gelukkig zijn er een aantal algemene handvatten te geven voor de omgang met deze groep kinderen…

Kinderen die niet goed weten hoe ze vriendjes moeten maken…
Kinderen die het liefst alleen spelen…
Kinderen die oogcontact vermijden…
Kinderen die erg veel weten over één onderwerp…
Kinderen die alles wat gezegd wordt letterlijk nemen…
Kinderen die in de war raken als er spontaan iets anders dan gepland gebeurt…

Bij ongeveer 1% van de kinderen is er sprake van ASS. Onder de noemer ASS vallen bijvoorbeeld de volgende stoornissen; Klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Wat betekent het voor jou als leerkracht als je een kind met ASS in de klas hebt? Welke aanpassingen kun je maken zodat ook deze kinderen zich veilig voelen?
Tijdens de bijeenkomst “Een kind met ASS in de klas…” wordt ingegaan op het omgaan met gedragsproblemen in het algemeen en ASS in het bijzonder.

..
>> Inschrijfformulier <<

Passend Onderwijs: ADHD wat moet je er mee?

ADHDAlle Dagen Heel Druk…
of
Alle Dagen Dromerig….

Barkley (1997), een autoriteit op het gebied van ADHD beschrijft ADHD als volgt:

ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De problemen komen tot uiting in een verminderde wilskracht of een minder goed vermogen van het kind om zijn of haar gedrag zo te beheersen, zoals op de leeftijd van het kind verwacht mag worden. Daarnaast heeft het kind er moeite mee doeleinden en consequenties voor de toekomst in gedachten te houden.

Wat betekent het voor jou als leerkracht als je een kind met AD(H)D in de groep hebt? Hoe verander je het denkpatroon van “ADHD, wat moet ik er mee?” naar “ADHD, wat kan ik er mee?”

Tijdens de bijeenkomst “ADHD, wat moet je er mee?” wordt ingegaan op het omgaan met gedragsproblemen in het algemeen en AD(H)D in het bijzonder.
Wat is AD(H)D? – Wat betekent dit voor de leerling? – Hoe kan ik hier als leerkracht op inspelen?

..
>> Inschrijfformulier <<

Scholing op maat

Indien gewenst kan de inhoud van een bijeenkomst afgestemd worden op de specifieke wensen van de school.
Normaal gesproken duren de bovenstaande bijeenkomsten ongeveer anderhalf uur.
Meer informatie:

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<

Enkele uitspraken van de deelnemers:
– “Leuk, verschillende werkvormen”
– “prettig tempo”
– “Leuke praktijkvoorbeelden”
– “Prettige uitleg”
– “Afwisseling van theorie en filmpjes top”