WIE BEN IK

Mijn naam is Geke Versprille.

Ik ben in 1991 in het onderwijs gaan werken als vakleerkracht bewegingsonderswijs. In september 2010 ben ik (daarnaast) als zzp’er gestart met Goed-Gezien.nl.

Geïnspireerd door vele mooie onderwijsmomenten is mijn missie om andere onderwijsprofessionals te inspireren en ze bewust te maken van de kwaliteiten die kinderen ons te bieden hebben. De groep centraal en het kind in beeld.

Het motto van waaruit ik werk is: ‘Positief en oplossingsgericht’. Als vakleerkracht bewegingsonderwijs en SoVa-specialist heb ik jarenlang les gegeven in het speciaal basisonderwijs en hier heb ik het geluk gehad te mogen werken in een team dat het aandurft om kinderen medeverantwoordelijk te maken voor het groepsklimaat.

Ik zet met veel enthousiasme de professional voor de klas in zijn of haar kracht. Laten we vooral gebruik maken van onze eigen talenten en de talenten van de mensen om ons heen. Verbinding en samenwerking!

Met als achtergrond een brede ontwikkeling op het gebied van leidinggeven en begeleiden en mijn ervaringen met onderwijsvernieuwing bied ik onderwijsadvies, scholing en begeleiding. Ook ben ik gecertificeerd PRIMA begeleider.

Vanuit Goed-Gezien.nl organiseer ik diverse presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten, begeleid ik leerkrachten, teams en kinderen en ontwikkel ik materialen. Ik ben de afgelopen jaren bij verschillende scholen op bezoek geweest.

Andere werkzaamheden:

Naast mijn werkzaamheden voor Goed-Gezien.nl heb ik lange tijd gewerkt als vakleerkracht bewegingsonderwijs / SoVa-leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Tevens heb ik gewerkt bij de Onderwijscoöperatie als coach bij de Onderwijspioniers, als medewerker in de programmalijn bekwaamheid (oa Registerleraar), als regionaal coördinator/ ambassadeur en als ambtelijk secretaris Lerarenparlement.
In 2019 ben ik op detacheringsbasis werkzaam geweest bij OCW in het team Wet Beroep Leraar.

Momenteel ben ik naast mijn werk voor Goed-Gezien.nl actief als DGO-onderhandelaar voor de FvOv en werk ik bij het CAOP als adviseur.

In 2010 heb ik de opleiding MasterSEN cum laude afgerond met als afstudeerrichtingen SVIB en Gedragsspecialist. In 2012 heb ik de MasterSEN Leidinggeven en Begeleiden cum laude afgerond.

Voor een volledig overzicht van mijn opleiding en werkervaring verwijs ik naar mijn LinkedIn profiel.

Ik ben actief lid van de KVLO.