Goed-Gezien.nl & RTL4 LifestyleXperience

LifestyleXperience

 

 

Wie had dat gedacht; met Goed-Gezien.nl bij RTL4 & RTL5 in de onderwijsspecial van LifestyleXperience op 5 & 11 februari 2017. De opnames zijn achter de rug en ik ben een fantastische ervaring rijker. We waren te gast bij de Timotheüsschool in Oldebroek. 

Op deze manier krijg ik de mogelijkheid om nog meer mensen te bereiken met mijn missie om het onderwijs in Nederland een beetje mooier te maken.

Eén van mijn speerpunten is het werken aan een positief pedagogisch klimaat in scholen. Hierbij krijgen leerlingen steevast een grote rol. Een ander speerpunt is het inzetten en gebruik maken van ieders persoonlijke talenten.

Doen waar je goed in bent, waar je plezier in hebt en waar je energie van krijgt.

 TimotheusschoolBeeldbegeleiding TimotheüsschoolBeeldbegeleiding Timotheüsschool

Goed-Gezien.nl

Vanuit Goed-Gezien.nl bied ik (video interactie) begeleiding, scholing en coaching. Directies en leerkrachten kunnen bij mij terecht als ze hier behoefte aan hebben of als ze willen sparren over het onderwijs bij hun op school. Sinds 2014 ben ik tevens gecertificeerd PRIMA-begeleider. Ook heb ik materialen ontwikkeld; de handleidingen De Groep Centraal, Sociaal Centraal en een viertal spellen.

KoningsspelenPakket

Los van de scholing en begeleiding heb ik vanuit mijn achtergrond als vakleerkracht bewegingsonderwijs samen met Linda Thuijs het initiatief genomen om jaarlijks een gratis downloadbaar kant en klaar sport en spelpakket samen te stellen voor de Koningsspelen onder de naam KoningsspelenPakket. Sinds kort bieden we ook andere themapakketten aan aan scholen en andere geïnteresseerden.

(Passend) Onderwijs

Het onderwijs is en blijft volop in beweging. Iedereen heeft ideeën over het onderwijs en hoe we het onderwijs in Nederland zouden kunnen verbeteren. Het is heel vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan en aan de zorg van de leerkracht worden overgedragen. Het is goed om te beseffen dat op school een stevige basis gelegd wordt voor het hele verdere leven. De leerkracht is een belangrijke figuur in een kinderleven en heeft een grote verantwoordelijkheid.

Veel scholen zijn bezig met het vormgeven aan Passend Onderwijs. Hierbij lopen scholen soms tegen grenzen aan. Leerkrachten zijn op zoek naar manieren om alle leerlingen de aandacht en zorg te kunnen geven die ze verdienen, ook de leerlingen die eerder naar het speciaal (basis)onderwijs doorverwezen werden.

Positief groepsklimaat

Kinderen gaan naar school om te leren. Vaak ligt de nadruk daarbij op kennisoverdracht en is er veel aandacht voor het leren lezen en rekenen. Om tot leren te kunnen komen moet er echter wel voldaan worden aan een basisbehoefte; een gevoel van veiligheid. In een positieve groep is het prettig werken voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Interview RTLGroepsvergaderingSigneersessie

Als leerkracht maak je het verschil bij het creëren van het groepsklimaat.

Als volwassenen denken we vaak dat we weten wat goed is voor kinderen. Het is een valkuil om besluiten te nemen zonder de kinderen te vragen naar hun mening en om kinderen te behoeden voor het maken van fouten. We slaan daarin soms zo door dat we kinderen niet meer de kans geven om zelf van hun eigen fouten te leren, zelf beslissingen te nemen of oplossingen te zoeken voor problemen waar ze tegen aan lopen.

Ik vind het belangrijk om naar kinderen te luisteren en ze serieus te nemen als partner binnen het onderwijs. Kinderen hebben hele goede ideeën over bepaalde zaken en weten heel goed waar ze op een bepaald moment behoefte aan hebben. Door het kind en de groep centraal te stellen en samen te werken maak je kinderen medeverantwoordelijk en geef je ze een stuk eigenaarschap. Samen afspraken maken heeft vaak als effect dat afspraken nagekomen worden. Als je medeverantwoordelijk bent spreek je je groepsgenoten aan op het naleven van gemaakte afspraken.

Mijn streven is om zowel leerkrachten als leerlingen in hun kracht te zetten. Schoolteams die het aandurven om leerlingen een grote(re) rol te geven binnen hun onderwijs en hier hulp bij zoeken kunnen bij mij terecht. Daarnaast kan ik directies en leerkrachten vanuit mijn jarenlange ervaring ondersteunen bij het vormgeven aan een positief pedagogisch klimaat en het omgaan met lastige groepen.

.

RTL lifestylexperience

.

In de media

Persbericht:

Goed-Gezien.nl te zien in RTL4 programma LifestyleXperience

Wezep – Voor de onderwijsspecial van het tv-programma LifestyleXperience op RTL4 & RTL5 waren presentatrice Samantha Klumper en cameraman Rutger Loer onlangs op bezoek bij de Timotheüsschool in Oldebroek. Hier hebben ze Geke Versprille van Goed-Gezien.nl geïnterviewd over haar missie. Zij wil het onderwijs in Nederland een beetje mooier maken, onder andere door leerlingen een grote(re) rol te geven bij het werken aan een positief pedagogisch klimaat.
Op zondag 5 februari om 14:20 uur bij RTL4 en zaterdag 11 februari om 15:10 uur bij RTL5 zal het item over Goed-Gezien.nl te zien zijn.

Het onderwijs is en blijft volop in beweging. Iedereen heeft ideeën over het onderwijs en hoe we het onderwijs in Nederland kunnen verbeteren. Het is heel vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan en aan de zorg van de leerkracht worden overgedragen. Het is goed om te beseffen dat op school een stevige basis gelegd wordt voor het hele verdere leven. De leerkracht is een belangrijke figuur in een kinderleven en heeft een grote verantwoordelijkheid.

Positief groepsklimaat
Kinderen gaan naar school om te leren. Vaak ligt de nadruk daarbij op kennisoverdracht en is er veel aandacht voor het leren lezen en rekenen. Om tot leren te kunnen komen moet er echter wel voldaan worden aan een basisbehoefte; een gevoel van veiligheid. In een positieve groep is het prettig werken voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Als leerkracht maak je het verschil bij het creëren van het groepsklimaat.

Volwassenen denken vaak dat ze weten wat goed is voor kinderen. Ze willen kinderen behoeden voor het maken van fouten. Ook worden regelmatig besluiten genomen zonder de kinderen te vragen naar hun eigen mening. Soms gaat dat zo ver dat kinderen niet meer de kans krijgen om zelf van hun eigen fouten te leren, zelf beslissingen te nemen of oplossingen te zoeken voor problemen waar ze tegen aan lopen.

Geke vind het belangrijk om naar kinderen te luisteren en ze serieus te nemen als partner binnen het onderwijs. Kinderen hebben hele goede ideeën over bepaalde zaken en weten heel goed waar ze op een bepaald moment behoefte aan hebben. Door het kind en de groep centraal te stellen en samen te werken maak je kinderen medeverantwoordelijk en geef je ze een stuk eigenaarschap. Samen afspraken maken heeft vaak als effect dat afspraken nagekomen worden. Als je medeverantwoordelijk bent spreek je je groepsgenoten aan op het naleven van gemaakte afspraken.

Dat de opnames voor het tv-programma bij de Timotheüsschool plaatsvonden is geen toeval. Bij deze school staat leerling betrokkenheid en ouderbetrokkenheid hoog op de agenda.

Veluweland
Huis aan Huis Oldebroek

Locourant