Geke Versprille

Mijn missie is het onderwijs in Nederland een beetje mooier maken. Eén van mijn speerpunten daarbij is het werken aan een positief (groeps)klimaat in scholen. Hierbij krijgen leerlingen steevast een grote rol. Een ander speerpunt is het inzetten en gebruik maken van ieders persoonlijke talenten. Doen waar je goed in bent, waar je plezier in hebt en waar je energie van krijgt. Wil je weten of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Ik help je graag verder!

De Groep Centraal

Aandacht voor de verschillende fasen van het groepsvormingsproces. Hoe willen we met elkaar omgaan? Op welke manier kunnen we met de groep het proces positief beïnvloeden?

Lees meer >>

Sociaal Centraal
Spelkist waarmee leraren door het jaar heen kunnen werken aan de groepsvorming, aansluitend bij de fase van het groepsvormingsproces waarin een groep zich bevindt. 

Lees meer >>

Pesten voorkomen
PRIMA pest-aanpak: Gecertificeerd PRIMA begeleider. De PRIMA-aanpak is een (preventieve) schoolbrede aanpak waar iedereen bij betrokken wordt. PRIMA sluit naadloos aan bij De Groep Centraal.

Lees meer >>

Leerlingbemiddeling

Leerlingen opleiden om bij conflicten tussen leerlingen te bemiddelen, op het plein of in de groep. Goed-Gezien.nl biedt voorlichting en een complete trainershandleiding om aan de slag te gaan.

Lees meer >>

Spelen en bewegen
Complete methode voor de lessen bewegingsonderwijs, pleinaanpak, gratis downloadbaar KoningsspelenPakket en diverse downloadbare sport- & spel themapakketten.

Lees meer >>

School-Video-Interactie-Begeleiding
Beeldbegeleiding – Beeldmateriaal analyseren en op eigen handelen reflecteren. SVIB is positief, concreet en gaat uit van de kracht en talenten van de leerkracht en de leerlingen.

Lees meer >>

Groepsvorming

Handleidingen en materialen

PRIMA aanpak

Pesten voorkomen

Spelen & Bewegen

Methode en themapakketten

(Beeld)begeleiding

Training en coaching

Een leven lang met plezier bewegen!

Hoe mooi zou het zijn als iedereen een leven lang met plezier kan bewegen en een actieve en gezonde leefstijl kan ontwikkelen waar bewegen een centrale rol in inneemt.